Tính toán chỉ số ROAS

ROAS - Lợi nhuận từ chi tiêu quảng cáo là số tiền doanh thu mà doanh nghiệp kiếm được cho mỗi đô la chi cho một chiến dịch quảng cáo. Đối với các doanh nghiệp dựa trên địa điểm như nhà hàng/cafe/gym/hotel/spa/bán lẻ, ROAS chính xác đòi hỏi khả năng kết nối trực tiếp chi tiêu quảng cáo với mua hàng tại cửa hàng. Nextify cung cấp công cụ để bạn làm thử phép tính xem tỷ lệ ROAS hiện tại của bạn có tốt không.

Bạn đã chi ngân sách bao nhiêu tiền cho chiến dịch quảng cáo Faceboook, Google, Instagram gần nhất?

VNĐ
Tiếp tục