Danh sách thiết bị đã được hỗ trợ.

# Tên thiết bị Hãng Mã thiết bị Ảnh thiết bị Thông số kỹ thuật Hướng dẫn cấu hình
1 AP GRANDSTREAM Grandstream Access Point

2 Mikrotik OS Mikrotik Mikrotik OS