Danh sách thiết bị đã được hỗ trợ.

# Tên thiết bị Hãng Mã thiết bị Ảnh thiết bị Thông số kỹ thuật Hướng dẫn cấu hình
1 TP Link Router Tplink TPL123

1 2 3

# Tên thiết bị Hãng Mã thiết bị Ảnh thiết bị Thông số kỹ thuật Hướng dẫn cấu hình