Tích hợp Loop Pos

Trên trang quản trị vào mục Apps –> chọn Pos