Tích hợp KiotViet

Trên trang quản trị chọn mục Apps–> KiotViet