Tích hợp dịch vụ Nextify vào controller Ruijie (áp dụng cho các wifi ruijie trừ dòng ruijie reyee)

 1. Cấu hình thiết bị, thêm WiFi 
 a.Thêm thiết bị vào Controler quản lý 
 Đăng nhập vào cloud controler của Ruijie 
 Trong Monitoring Chọn Device
 Chọn Access Point 
 Tiếp đến chọn Add Ap để thêm thiết bị 

Trong giao diện thêm thiết bị chọn Add a Device

 • Nhập Serinumber của thiết bị ở mặt sau vào ô SN
 • Nhập tên muốn đặt cho thiết bị để quản lý vào ô Alias
 • Sau khi nhập xong thông tin nhấn Ok để thêm thiết bị vào controler

b. Cấu hình WiFi

 • Chọn Configuration -> Chọn Basic trong phần Wireless
 • Chọn SSID + để thêm WiFi
 • Nhập tên Wifi muốn tạo trong phần SSID
 • Nhấn OK để thêm WiFi

Nhấn Save để lưu Wifi vừa tạo

 • Trong giao diện chỉnh sửa tích bật Auth để nhập thông tin tích hợp dịch vụ
 • Chọn và điền các thông tin như sau

+ Mode: Chọn External Portal

+ Portal Server URL: http://portal.nextify.vn

+ Portal IP: 171.244.57.184

 • Tích chọn Enable ở mục Idle Cilent Timeout
 • Nhấn OK để thêm dịch vụ

Sau khi ra ngoài nhấn tiếp Save để lưu cấu hình tích hợp vừa thêm ở trên .

Tạo whitelist:

Advances Setting(Optional) à Whitelist

Tích vào mục facebook

Thêm domain và ip sau

Portal.nextify.vn

171.244.57.184