Tích hợp dịch vụ Nextify vào Controller Grandstream (áp dụng cho các wifi Grandstream)

1.Add thiết bị vào controller cloud
Đăng nhập vào controller theo link: https://www.gwn.cloud/login
Access Points  Configuration  Adopt ta sẽ thấy thiết bị wifi vừa được add vào

2.Hướng dẫn cài đặt tích hợp dịch vụ Nextify vào Controller Grandstream
A.Cấu hình Policy list
Đăng nhập controller  Captive portal  Policy List  add

Name: Điền thông tin gợi nhớ bất kỳ
Splash page: External
Platform: Universal Platform
External Splash Server Address: http://portal.nextify.vn/grandstream
RADIUS Server Address: 171.244.3.202
RADIUS Server Port: 1812
RADIUS Server Secret: media123
Radius Accounting Server Address: 171.244.3.202
Radius Accounting Server Port: 1813
Radius Accounting Server Secret: media123
RADIUS NAS ID: Grandstream
Pre Authentication Rule(s): 171.244.3.202
facebook.com
zalo.me
facebook.net
akamaihd.net
akamai.net
fbcdn.net
nextify.vn
nextify.co
w3.org
doubleclick.com
googlevideo.com
googlesyndication.com
youtube.com

B.Cấu hình Wifi
SSID  Configuration  edit

SSID: Điền tên wifi muốn tạo
Enabled: tích vào mục này
SSID Band: Dual-Band
Security Mode: open
Captive Portal Policy: Điền policy list tạo ở bước trên