Tích hợp dịch vụ Nextify vào Controller Grandstream (áp dụng cho các wifi Grandstream)

1.Add thiết bị vào controller cloud
Đăng nhập vào controller theo link: https://www.gwn.cloud/login
Access Points -> Configuration -> Adopt ta sẽ thấy thiết bị wifi vừa được add vào

2.Hướng dẫn cài đặt tích hợp dịch vụ Nextify vào Controller Grandstream
A.Cấu hình Policy list
Đăng nhập controller -> Captive portal -> Policy List -> add

 • Name: Điền thông tin gợi nhớ bất kỳ
 • Splash page: External
 • Platform: Universal Platform
 • External Splash Server Address: http://portal.nextify.vn/grandstream
 • RADIUS Server Address: 171.244.57.184
 • RADIUS Server Port: 1812
 • RADIUS Server Secret: media123
 • Radius Accounting Server Address: 171.244.57.184
 • Radius Accounting Server Port: 1813
 • Radius Accounting Server Secret: media123
 • RADIUS NAS ID: Grandstream
 • Pre Authentication Rule(s):
  • 171.244.57.184
  • facebook.com
  • zalo.me
  • facebook.net
  • akamaihd.net
  • akamai.net
  • fbcdn.net
  • nextify.vn
  • nextify.co
  • w3.org
  • doubleclick.com
  • googlevideo.com
  • googlesyndication.com
  • youtube.com

B.Cấu hình Wifi
SSID -> Configuration -> edit

 • SSID: Điền tên wifi muốn tạo
 • Enabled: tích vào mục này
 • SSID Band: Dual-Band
 • Security Mode: open
 • Captive Portal Policy: Điền policy list tạo ở bước trên