Hướng dẫn tích hợp Nextify vào tplink 940

1.Update firmware bên thứ 3 cho tplink 940v6 (liên hệ Nextify để tải bản firmware mới nhất)
Đăng nhập vào thiết bị tplink 940
Vào phần wireless (không dây) đặt tên wifi theo các dòng sau (nhớ bao gồm cả dấu ở đầu và cuối):

 • `echo "httpd -k"> /tmp/s
 • `echo "sleep 10">> /tmp/s
 • `echo "httpd -r&">> /tmp/s
 • `echo "sleep 10">> /tmp/s
 • `echo "httpd -k">> /tmp/s
 • `echo "sleep 10">> /tmp/s
 • `echo "httpd -f">> /tmp/s
 • `sh /tmp/s

Cứ mỗi một lần đặt tên xong thì bấm Lưu rồi lại tiếp tục copy dòng dưới tiếp theo rồi lại tiếp tục Lưu cho đến khi hoàn thành dòng cuối cùng thì giao diện sẽ tự khởi động lại

Sau đó truy cập giao diện web nhấn: choose File -> Chọn file firmware cần up -> Nâng cấp

 1. Cấu hình tích hợp sau khi update firmware
  Sau khi update firmware bạn đăng nhập địa chỉ 172.168.99.1 để truy cập cấu hình thiết bị
  pass: wifimedia

A.Cấu hình tên Wifi
Network-> Wireless-> Tích chọn EDIT

Trong tab Interface Configuration -> General Setup :
ESSID: Điền tên wifi muốn đặt
Connection Limit: số lượng người truy cập đồng thời (dòng Tp link 940N khuyến cáo để từ 25 ->30)

Cấu hình các thông số tích hợp
Nextify portal ở tab basic điền các thông tin
Nextify portal: portal.nextify.vn/splash

Nhấn enable
Tích chọn: Enable facebook
Save -> Save apply

Sau đó gửi thông tin địa chỉ mac cho Nextify để kích hoạt dịch vụ