Hướng dẫn tích hợp dịch vụ Nextify vào các thiết bị Mikrotik

I. Chuẩn bị:
-Router wifi hoặc router Mikrotik. Dây LAN, dây cấp mạng.
-Phần mềm Winbox phiên bản mới nhất. (tải về tại https://mikrotik.com/download, cài đặt lên máy tính)

II.Cài đặt:

  1. Cài đặt tích hợp cơ bản:
    Phương án cài đặt cơ bản và nhanh nhất dựa trên việc import 1 file config có sẵn, áp dụng khi router mikrotik là thiết bị cuối, chỉ sử dụng cho việc phát mạng wifi marketing và ko tận dụng vào nhiệm vụ khác…
    a/ Kết nối winbox, reset thiết bị về default:
    -Kết nối máy tính với router Mikrotik qua Cổng LAN, cắm dây lan có internet vào cổng PoE in (cổng 1) của router, mở phần mềm winbox. thiết bị sẽ hiển thị trên khung giao diện, click vào thiết bị, Chọn Connect. Mặc định Login:admin – ko có mật khẩu.

-Sau khi Login vào thiết bị được chọn System  Reset Configuration

-Tích chọn No Default Configuration  Reset Configuration

-Sau khi tích chọn hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn Reset không  Chọn Yes

b/Tiến hành cài đặt:
-Sau khi Reset thiết bị khởi động lại và ra màn hình winbox như lúc đầu. Chọn thiết bị để login vào bằng cách chọn vào địa chỉ MAC thiết bị để login với use: admin pass: không có
-Down bộ file cấu hình về, tiến hành giải nén ta được 2 file nextify và login.

-Sau khi login vào chọn Files
-Chú ý trong file có thư mục nào thì chọn Ctrl + A rồi xóa hết đi.
-Sau khi xóa hết -> Chọn Upload…

-Chọn thư mục chưa 2 file Nextify.rsc và login.rsc và chọn 2 thư mục đó upload lên. (Thư mục chứa 2 file để ở Foder không có dấu).
-Sau khi upload lên được 2 file như ảnh.

-Vào mục New Terminal trên winbox.
-Gõ lệnh import Nextify.rsc -> enter

Chờ thông báo Script file loaded and executed successfully.

-Sau khi báo thành công tiếp tục gõ lệnh import login.rsc -> enter và chờ thông báo thành công như ở bước trên