Một số kịch bản cho ngành hàng F&B

1.Kịch bản 1
-Lần 1: Vào wifi chơi mini game nhận quà của quán – điền thông tin để nhận quà – điều hướng sang website/ page
-Lần 2: Trang chào theo lượt đến, kèm hình ảnh, menu của quán – điều hướng sang website/page
-Lần 3: Trang chào khảo sát về chất lượng, dịch vụ — điều hướng sang website/page
-Lần 4 trở đi: Trang chào theo lượt đến, mặc định – điều hướng sang websit/page


2.Kịch bản 2
-Lần 1: Trang chào theo ngày trong tuần, mỗi ngày 1 hình ảnh riêng – đăng ký thông tin – điều hướng sang page
-Lần 2: Trang chào theo lượt đến, khoảng ngày – bổ sung thông tin còn thiếu – điều hướng sang page
-Lần 3: Tạo khảo sát – điều hướng sang page


3.Kịch bản 3
-Lần 1: Trang chào ngày trong tuần giống nhau, có 1 ngày thứ 3 là ngày hội thành viên – đăng ký thông tin – điều hướng page
-Lần 2: Hiển thị trang chào theo tag khi khách có thông tin, khách chưa có thông tin — bổ sung thông tin với khách chưa có – điều hướng sang page
Hiển thị trang chào theo ngày thường, ngày thứ 3 và ngày hội thành viên từ 26-28 hàng tháng
-Lần 3: Trang chào mặc định—điều hướng sang page


4.Kịch bản 4
-Lần 1: Chơi minigame nhận quà – đăng ký thông tin – điều hướng sang page
-Lần 2: Chào theo lượt đến – điều hướng sang page
-Lần 3: Khảo sát về sự ưa thích đồ uống – chọn cái nào thì tặng cái đó – điều hướng sang page
-Lần 4: Trang chào theo lượt đến – điều hướng sang page
-Lần 5: Khảo sát về món ăn ưa thích – tặng món khi khách chọn ưa thích – điều hướng sang page
-Lần 6: Trang chào lượt đến – điều hướng sang page
-Lần 7: Trang chào khách hàng vip – quay mini game nhận voucher giảm 10-20% — điều hướng sang page
-Lần 8: trang chào lượt đến, ngày như bt – điều hướng sang page


5.Kịch bản 5
-Lần 1: Vào wifi đăng ký thông tin – điều hướng sang page: Nhận tin nhắn qua Zalo ZNS gửi tin kèm link Zalo OA. Khách vào quan tâm Zalo OA nhận quà
-Lần 2; Chào theo lượt đến – điều hướng page
-Lần 3: Khảo sát khách hàng – điều hướng page