Tổng quan báo cáo và phân tích các chỉ số.

Các chỉ số, thông tin báo cáo và phân tích ( Các chỉ số này chỉ tính khách hàng, không tính nhân viên trong 1 khoảng thời gian lựa chọn).
Thống kê khách hàng: Tổng bao nhiêu khách hàng đến, tổng số lượt đến, tăng bao nhiêu % và trung bình là bao nhiêu so với thời gian trước
Doanh thu ước tính: Doanh thu ước tính dựa trên tổng số khách hàng.
Số coupons đã tạo/ đổi: Tổng số Coupons đã tạo và đổi.
Số liên hệ thu thập được: Thông tin thu thập được của khách hàng trên thổng số khách hàng kết nối.
Cross Shoppers: Tỉ lệ khách hàng đã đến địa điểm khác trong chuỗi.
Điểm đông khách, ít khách: Địa điểm đông khách nhất và ít khách nhất của chuỗi.
CLV: Doanh thu ước tính của 1 khách hàng trong thời gian đã chọn.
Số lượng khách hàng: biểu đồ số lượng khách hàng qua từng ngày.
Khách trung thành, rời bỏ: Tỉ lệ khách đến 1 lần và khách đến nhiều lần.
Khách quay lại sau khi nhận thông điệp: Tỉ lệ khách quay lại sau khi nhận tin nhắn.
Lượt truy cập theo thiết bị: Số thiết bị truy cập theo các hệ điều hành.
Nguồn khách hàng đến từ đâu: Wifi, POS,…
Số khách theo lượt đến : Tỉ lệ số khách hàng theo lượt đến.
Khách theo khung giờ: Khung giờ nào đông khách và ít khách.
Khách hàng theo ngày: Tỉ lệ khách hàng theo các thứ trong tuần.
Số tin nhắn đã gửi: Số lượng tin nhắn đã gửi qua các kênh SMS, Email, Zalo, Chatbot.