Tương thích với thiết bị WIFI của bạn

Nextify tích hợp với nhiều hãng thiết bị WIFI phổ biến, nếu thiết bị của bạn chưa có trong danh sách, hãy liên hệ chúng tôi để nhận hỗ trợ.

Integrate MyWiFi with Bluesocket Access Points managed through vWLAN.

View Integration »

Aruba Networks

Integrate with Aruba Networks Access Points managed through Aruba Central.

View Integration »

Cisco

Integrate with Cisco Enterprise controllers, firewalls and gateways.

View Integration »

Cradlepoint

Integrate with Cradlepoint Access Points managed through the NetCloud ECM.

View Integration »

Extreme Networks

Integrate with Extreme Networks Access Points through WiNG.

View Integration »

Meraki

Integrate with Cisco Meraki Access Points managed through Meraki Cloud.

View Integration »

Mikrotik

Integrate with Mikrotik RouterBOARD devices, gateways and access points.

View Integration »

Open Mesh

Integrate with Open Mesh Access Points managed through CloudTrax.

View Integration »

OpenWrt

Integrate with most OpenWRT devices using custom compatible firmware.

View Integration »

Ruckus

Integrate MyWiFi with Ruckus APs and offer a better captive portal experience.

View Integration »

TP-Link

Integrate with TP-Link brand routers using our custom OpenWRT firmware solutions.

View Integration »

Ubiquiti Networks

Integrate with Ubiquiti UniFi Cloud Controllers (v5+) and access points.

View Integration »

White Label Guest WiFi Hotspots

Cost-effective, unbranded WiFi hotspots that are perfect for smaller locations.

View Integration »

Xirrus

Integrate with Xirrus access points using RADIUS/AAA authentication.

View Integration »

Thiết lập dễ dàng

Chỉ 2 phút để cài đặt

Chỉ hai phút làm theo hướng dẫn cài đặt của chúng tôi hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật để được trợ giúp.

Tùy chỉnh linh hoạt

Quản lý thiết bị và băng thông

Áp dụng cấu hình băng thông, thời gian tới từng tập khách hàng. Ví dụ khách VIP sẽ được dùng tốc độ riêng, khách thông thường sẽ dùng mạng riêng.

Bạn muốn thêm nhiều khách hàng mới?
Bạn muốn thấy họ thường xuyên hơn?

Gửi thông tin doanh nghiệp của bạn cho Nextify, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể.