Khách hàng của chúng tôi

Gia nhập 500 thương hiệu hàng đầu ngay hôm nay.

"Nextify giúp chúng tôi kết nối với khách hàng theo cách hoàn toàn mới, số lượng khách hàng mới và quay trở lại tăng thêm mỗi ngày, giờ đây chúng tôi đã có thể tối ưu chi phí quảng cáo Online, chính xác tới tập khách tiềm năng và đo lường khách hàng thực thay vì click ảo.”

- Mr Quân Hồ, Giám đốc Marketing chuỗi Ò ó o & Bò lế rồ