CLV là g?

CLV - viết tắt của Customer lifetime value, là giá trị của một khách hàng đóng góp cho công ty bạn trong suốt cuộc đời họ. Khách hàng trung thành là người đem lại nguồn lợi nhuận lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp và có giá trị vòng đời cao.

Cách tính toán LTV

Một doanh nghiệp chi 2.000.000 đồng trong vòng 1 tháng cho việc thu hút 1 khách hàng. Mỗi khách hàng có lượt đến trung bình trong 1 tháng là 5 lượt. Tỉ lệ phần trăm khách không quay lại trong một tháng là 10%. Ta tính được giá trị vòng đời khách hàng là 2.000.000 * 5 : 10% = 100.000.000 Công thức tính CLV là: CLV = ASPC * ACPM / ChurnRate
Trong đó: ASPC là chi phí trung bình mà doanh nghiệp chi cho mỗi khách hàng trong 1 tháng, ACPM là số lượt đến trung bình của mỗi khách hàng trong vòng 1 tháng, ChurnRate là tỷ lệ khách hàng không quay lại trong 1 tháng

CLV nào được coi là tốt?

Số CLV càng cao có nghĩa là danh nghiệp của bạn có sự tăng trưởng bền vững. Để đạt được điều này, hãy tập trung vào các cách để giữ khách hàng quay lại. Bởi vì việc thu hút một khách hàng mới thường tốn chi phí gâp 6,7 lấn so với việc giữ chân khách hàng cũ.